Bộ 3 dĩa gốm rạn sứ vẽ cảnh . Made in U.S.A

2,370,000₫

Mô tả

Đk: 27,5 cm.

Bình luận

Sản phẩm khác